Nov

23

ފުވައްމުލަ ސިޓީ 10 KM ދުވުން

ފުވައްމުލައް

23 ނޮވެމްބަރ 2019 - 16:00

(Fuvahmulah Run 2019) 10 ކިލޯމީޓަރ ދުވުމަކީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގެ ދުވުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ އިވެންޓެކެވެ. މި ދުވުން ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 ނޮވެންބަރ 2019 ގައެވެ. މިތާރީޚަށް ބަދަލް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv