ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޯހިމެނުމުގެ ލިސްޓިންގ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޯހިމެނުމުގެ ލިސްޓިންގ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ
13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޯހިމެނުމުގެ ލިސްޓިންގ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ބޯހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ތެރެއިން ގޭބިސީތަކުން، ފަރުދުންގެ އުމުރާއި, ޖިންސާއި، ނިސްބަތްވާ ގައުމު އަދި ހިޖުރަކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ފަރުދުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަާއި، ގޭބިސީއާ ބެހޭ މައުލޫމާާއި، އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި، ކައިވެންޏާ ބެހޭ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ދަރިމައިވުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ.

ބޯހިމެނުންގެ ލިސްޓިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނީ 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 އިން 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ.ފޮޓޯ ގެލަރީ