ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.. މި ބައްދަލުވުމަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިދުވަސްވަރު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޭރަށްހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އަދި ހުމާއި އަރިދަފުސްރޯގާ ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ނިސްބަތް އިތުރުވަމުންދާތީ، މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ޑެއުޓީ މޭޔަރު މުޙައްމަދު ފިކުރީއާއި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ