ރިންގްރޯޑާ އެކު ފުވައްމުލަކުގެ 31 މަގެއްގައި ތާރު އަޅާނެ: އެމްޓީސީސީ

24 ޖުލައި 2019

އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ތާރު އަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 16 ކިލޯމީޓަރު ކަމަށެވެ. ރަށުގެ ރިންގްރޯޑުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި މިހާރު ތާރު އަޅާފައިވީ ނަމަވެސް އެ މަގުގައި އަލަށް ތާރު އަޅާ ސަރަހައްދުގެ ދިގުމިނަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 2.9 ކިލޯމީޓަރެވެ.

ޝާހް ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހަދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ކަމަށް ވާތީ މަޝްރޫއުގެ އަގު މިހާރު 20 ޕަސެންޓު ވަރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ ފުވައްމުލަކުގައި އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ ބޭސް ލޭޔާގައި ހިލަ ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. ބޭރުން ހިލަ ގެންނާތީ އަގަށް ބަދަލު އައީ ކަމަށް އެމްޑީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުވައްމުލައް

ޙަބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv