ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަނީ

4 ޖޫން 2020

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދެ އަތޮޅާއި ދެ ސިޓީ އާއި އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަދި ދެކުނަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލްތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އެކު މިއަދު ބޭއްވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ތަމްރީނުތައް ވީއެންމެ އަވަހަށް ފެއްޓުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

ޙަބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv