ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިމާރާތް އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަޔަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދެ އިމާރާތް އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަޔަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަސްޖިދުލް އިނާރާވެސް ވަނީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން އޭސީ ކުރުމަށް އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސްއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

ޙަބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv