ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނައިބުތުއްތު މަގު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ

27 އޮކްޓޯބަރ 2020

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ނައިބުތުއްތު މަގުގެ ތާރުގަނޑުން ވެލިފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު 6:000 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މި ހަރަކާތަކީ މިއީ މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނގަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. 

ޙަބަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

ނަރުގިސް މަގު، މާދަޑު 18014

ޏ. ފުވައްމުލައް، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:

(960) 6860001

އީމެއިލް:

info@fuvahmulah.gov.mv