ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް

ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް
22 މާރިޗް 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 24 މާރިޗް 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 20 އެޕްރީލް 2023
އިވެންޓް އޮންނަތަން: މަސްޖިދުލް އުއްމުލްޤުރާ، މަސްޖިދުލް ހިދާޔާ، ޒިކުރާ ވަގުތީ މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް ފަލާޙް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޒިކުރާ ކޮލެޖް ގުޅިގެން ރަމަޟާން މަހު މިސްކިތްތަކުގައި ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު، އާދީއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު އެވެ. ދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން އެވެ.

ދުވަސް: ހޮނިހިރު، އާދީއްތަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ

ގަޑި: އަސްރު ނަމާދުގެ ފަހުން

ތަން: މަސްޖިދުލް އުއްމުލްޤުރާ، މަސްޖިދުލް ހިދާޔާ، ޒިކުރާ ވަގުތީ މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް ފަލާޙް.

1 - ހޮނިހިރު: މަސްޖިދުލް އުއްމުލްޤުރާ - އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ސިނާން

2 - އާދީއްތަ: މަސްޖިދުލް ހިދާޔާ - އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ސިނާން

3 - އަންގާރަ: ޒިކުރާ ވަގުތީ މިސްކިތް - އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ސިނާން

4 - ބުދަ: މަސްޖިދުލް ފަލާޙް - އައްޝެއިހް މުހައްމަދު ސިނާން