އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތް

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތް
10 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 17 އޮގަސްޓް 2024 (ހެނދުނު 11:0)

މިމުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.