ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023
18 އޮކްޓޯބަރ 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޯބަރ 2023 (މެންދުރު 15:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 29 އޮކްޓޯބަރ 2023
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ފުވައްމުލައް ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަނޑު

މިމުބާރާތަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިސިޓީގެ އަވަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 10 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ރެއަކު ތިން މެޗް ކުޅޭ ގޮތަށެވެ.