އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2023

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2023
24 އޮގަސްޓް 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 24 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 11:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 31 އޮގަސްޓް 2023
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ދޫޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 24 އޯގަސްޓް 2023 އިން 31 އޯގަސްޓް 2023 އަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި 4 ސްކޫލުން ޖުމްލަ 4 ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.