ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ފެށޭ ތާރީޚް: 31 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 01 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި "ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022" ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޫލްތަކާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިންގާ ޤުރުއާން ކުލާސްތައް އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އިޢުލާން، މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އަދި ޓީމް ލިސްޓް:bit.ly/3SvJzu3