ފުވައްމުލައް ރަން

ފުވައްމުލައް ރަން
10 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 11:0)

"ފުވައްމުލައް ރަން 2024" އަކީ 14000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.