އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
12 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 8 ނޮވެމްބަރ 2024 (ރޭގަނޑު 19:0)

މިމުބާރާތަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއި ރޫޚު އާލާކޮށް ހުނަރުވެރި ހޭންޑްބޯލް ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި ދަރިވަރުންނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މާތް މަޤުޞަދުގައި ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތެކެވެ.