ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަޙަ މުބާރާތް 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަޙަ މުބާރާތް 2022
28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ފެށޭ ތާރީޚް: 16 ނޮވެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 17 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި "ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަޙަ މުބާރާތް 2022" ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ފުވައްމުލައް ސްކޫލްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަދަޙަކިއުމުގެ ފަންނުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ އިތުރުން މަދަޙައަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި، ދީނީ އަދި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިޖެއްސުމާއި، އަމިއްލަ ދިވެހިވަންތަ ރާގާއި، ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު އަދި ޓީމް ލިސްޓް: bit.ly/3raNv7Y