އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2023

އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 2023
24 އޮގަސްޓް 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 29 އޮގަސްޓް 2023 (މެންދުރު 15:15)
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ދިގުވާނޑު ފުޓްސަލް ދަނޑު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 29 އޯގަސްޓް 2023 ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި 4 ސްކޫލުން ޖުމްލަ 4 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.