ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

22 މާރިޗް 2024
ސުންގަޑި: 27 މާރިޗް 2024 (ހެނދުނު 8:0)

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)468-HR/468/2024/70 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.