ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

12 މެއި 2024|(IUL)468-HR/468/2024/86
ސުންގަޑި: 14 މެއި 2024 (ރޭގަނޑު 19:0)

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)468-HR/468/2024/86 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.