ސެކިއުރިޓި އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

9 ޖުލައި 2024|(IUL)468-HR/468/2024/163
ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)468-HR/468/2024/163 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.