ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސް 2024

7 ފެބްރުއަރީ 2024
ސުންގަޑި: 14 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސް 2024

މިކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ގުޅިގެން، މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭސިކް ފަސްޓް އެއިޑް ކޯހެއް، 18 ފެބުރުވަރީ 2024 އިން 29 ފެބުރުވަރީ 2024 އަށް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ،މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިއިޢުލާނުގެ ލިންކުގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް، 14 ފެބުރުވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ފަސްޓް އެއިޑް ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ގޫގަލް ފޯމް ލިންކް:

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ގޫގަލް ފޯމް