އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

8 ޖުލައި 2024
ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)468-HR/468/2024/156އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކައުންސިލައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected]އަށެވެ.