އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރައުންޑްވެފައިވާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން

19 ފެބްރުއަރީ 2024|2024/03
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 22 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރައުންޑްވެފައިވާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ އަގުބަލާ ފޯމް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް މެއިލް އަށް ( [email protected] ) މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.