ގުލްޝަނީގެ ގޯތީގެ ފާރުގެ ކަންވަށްކުރުމާއި ގުޅޭ

25 ފެބްރުއަރީ 2024|2024/04
ބީލަން ހުށަހެޅުން: 27 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ގުލްޝަނީގެ ގޯތީގެ ފާރުގެ ކަންވަށްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ އަގުބަލާފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެން.