ޚަބަރު / ނޫސްބަޔާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

30 ނޮވެމްބަރ 2023

މޭޑް އިން ފުވައްމުލައް ހޭންޑިކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން ފަށައިފި

20 ނޮވެމްބަރ 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

30 އޮކްޓޯބަރ 2023

ގަހަނާ ހެދުމަށާއި ޑިޒައިން ކުރަން ދަސްކޮށްދިން ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

8 އޮކްޓޯބަރ 2023

ކަނދޮވަލި މަގުގެ ބައެއްގައި ވަގުތީ ތާރު ލޭޔަރ އެއް އެޅުމާއި ގުޅޭ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ކޮމްޕޯސްޓިންގ މެޝިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީއާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި

24 އޮގަސްޓް 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

8 އޮގަސްޓް 2023

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަޤުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ 2 ފިޔަވަހީގެ މަޝްރޫޢުގައި ސޮއިކޮށްފި

25 ޖުލައި 2023